40 geniers arbejdsplads – og min

b65dc810f56111e2b9a022000a1fa535_7

Inspiration kan komme fra flere sider

Nogle opsøger den på lange gåture, nogle finder den som et enkelt led i en større sammenhæng og andre møder den i oplevelsen af film, musik og udstillinger. Roen eller distraktionen der sætter gang i de kreative tanker, kan opstå hvor som helst. Jeg plejer at gå på biblioteket. Men inspiration er ikke det produkt kreative lever af. I sidste ende skal inspirationen omsættes til et værk; en digtsamling, et maleri, en kjole eller et website. Og den proces, udførelsen, kræver at man arbejder. At man sætter sig, eller stiller sig, til at arbejde. På sin arbejdsplads. I sit værksted.

Se hvor Roald Dahl, Ray Eames, Joan Miró og YSL, og 36 andre har oversat deres inspiration til geniale produkter.

 

40 geniuses’ workspaces – and mine
Inspiration can come from many places

Some seek the long walks, some find it as one element in a larger context, and others meet it in the experience of movies, music and exhibitions. Calm or distraction that feeds the creative thoughts can occur anywhere. I usually go to the library. But inspiration is not the product of creative living. Ultimately, the inspiration is translated into a work, a collection of poetry, a painting, a dress or a website. And the process execution requires that you work. That you sit down – or stand up – to work. At your workplace. In your workshop.

See where Roald Dahl, Ray Eames, Joan Miró and YSL, and 36 others have translated their inspiration into brilliant productions.