CV

Arbejdserfaring

Biblioteket Frederiksberg
Litteratur- og kulturformidler, Biblioteksrummets Formidling
2022-2023

 • Udvikling, afvikling og formidling af arrangementsrækken URO, syv aftener om aktuelle samfundsudfordringer, debatteret af forskere, forfattere og aktivister. 
 • Initiativtager og ansvarlig for Skønt væv, fire lyrikmøder mellem unge læsere (18-25 år) og unge digtere. 
 • Iliaden-læsefællesskab. Konceptualisering, formidling og facilitering af litterært samskabelsesprojekt i samarbejde med Betty Nansen Teatret. 
 • Udviklings- og konceptansvarlig for Instagramkampagne om ung dansk lyrik.

Arrangementsudvikling, konceptualisering, samskabelse, projektledelse, budgetter, teknik, praktik, kommunikation, præsentation, værtskab. 

KEA Bibliotek
Uddannelsesbibliotekar og kommunikationsmedarbejder
2021

 • Fagformidling og vejledning af studerende. 
 • Udlånsvagter og referenceinterviews
 • Formidling af studieliv, uddannelse og videnkompetencer. 
 • Udvikling og optimering af kommunikationsindsatser, SoMe, nyhedsbreve, infoskærme, initiativer i biblioteksrummet og online studieportal.
 • Ansvarlig for intern workshop om bibliotekets fysiske indretning.
 • Initiativtager til visuel udvikling af bogmærker og plakater til biblioteket.
 • Udlånsvagter, vejledning, værtsskab og katalogisering. 

Teater Republique/ Betty Nansen Teatret
Kommunikationsmedarbejder og konceptudvikler
2020

 • Markedsføring, branding og kommunikation. 
 • Nyhedsbreve, SoMe, kampagne. Tekster, billeder og film. 
 • Udvikling af et Oscar Wilde-undervisningsforløb for gymnasieelever. 
 • Planlægning af læseklubarrangementer i samarbejde med Gyldendal.

Det Kongelige Akademi – Bibliotek
Bibliotekar
2020-2021

 • Publikumsbetjening, herunder udlån, aflevering og reserveringer.
 • Vejledning i og formidling af bibliotekets samlinger.
 • Bogopsætning samt hylderevision

Ørsted, Gyldendal, Politiken, E-Types, Nordisk Ministerråd, Kulturstyrelsen, FOA, Regeringen, Nordisk Panorama, Experimentarium, BUPL, European Documentary Network, Finansforbundet,
Kommunikationsdesigner
2004-2021
Fast og freelance grafisk designer/art director/kommunikationsmedarbejder. Udvikling og implementering af visuelle kommunikationsstrategier, kampagner, markedsføring og identiteter. Ansvar for løsninger, leverancer, struktur, specifikationer, relationer og præsentation i tværfaglige samarbejder med mange aktører og agendaer. 

Svenska Filminstitutet
Projektmedarbejder
2005
Ansat af Nordisk Råd og Svenska Filminstitutet som konceptudvikler og ansvarlig for fokusgruppehåndtering. Dvoted.net (2006-2011) var et webforum hvor unge (15 til 20 år) fra hele Norden viste og diskuterede deres film.

Uddannelse

Københavns Universitet
Kandidat i kulturformidling
2019-2021

Kandidatgrad med fokus på kultur i samfundet og kulturinstitutioners vilkår, strategier og potentialer for formidling og interaktion. Eksamensopgaver om litteraturformidling til unge, om resonansbegrebet, om dannelse og læsning samt kulturinstitutioners muligheder ved skolesamarbejder.

Speciale om de dannelsespotentialer, der opstår ved medie- og kulturinstitutioners inddragelse af unge (13-25 år) som udviklere og afsendere i kulturelle formidlingsprocesser. Tre cases; det stockholmske ungdomskulturhus LAVA Bibliotek & Verkstad, den internationale dokumentarfilmfestival CPH:DOX’ ungdomsredaktion og DRs talent- og konceptudviklingsprogram DR Lab.

IT-Universitetet
Communication Design – Applied Methods and Techniques
2017
Enkeltfag på kandidatniveau, med fokus på NABC-metoden og design thinking. Kurset er bygget op om hands-on projekter og sigter mod at at klæde deltagerne på til at arbejde med digital innovation i medieindustrien.

Danmarks Designskole – Det Kongelige Akademi
Institut for Visuel Kommunikation
1998-2004

Idéudvikling, segmentering, koncept, markedsføring, semiotik, projektledelse, skriftlig formidling, interaktivitet, kampagne, identitet. 

Udvekslingsophold på Linjen for Visuel Kommunikasjon, Universitetet i Bergen.

Afgangsprojekt om kommunikation til unge: Antenne, et kunst- og kulturtidsskrift med fokus på unges initiativ, kreativitet og identitetsdannelse.

Øvrigt

Læseforeningen
Læseguideuddannelse
Maj 2023
Kvalificering til at facilitere læsegrupper med metoden Guidet fælleslæsning.

Sprog
Engelsk og skandinavisk flydende i skrift og tale.
Fransk og tysk til husbehov.

IT-kompetencer og digitale redskaber

 • Mac
 • PC
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Animate
 • Cicero
 • Canva
 • IMS
 • Mailchimp
 • WordPress 
 • Facebook
 • Instagram
 • Keynote
 • Place2Book
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Teams
 • Google Docs
 • Clickshare
 • Jamboard

Fritid
Yoga, løb, kunstudstillinger, podcasts, film, bøger, vandreture, rejser.

Rejser
Damaskus, New York, Madrid, Prag, Lissabon, Ammassalik, Sisimiut, Bergen, Stockholm, Oslo, Barcelona, Hamburg, Paris, Rom, London, Toscana, Mallorca, Marrakech, Helsinki og Berlin, Berlin, Berlin…