Samskabelse og brugerinddragelse. Magt og kontroltab

Nogle af de artikler, der i min specialeskrivning gav mig gode perspektiver på crowdsourcing, dannelse og kulturformidling, formidlerens rolle i samskabelsesprojekter og på den aktuelle ungdomsgeneration. Jeg har kort beskrevet artiklernes vinkel.

Heimans, Jeremy & Timms, Henry (2019): New power: How it’s changing the 21st century – and why you need to know. New York: Macmillan

Heimans og Timms udforsker crowdsourcing, ny magt og hvordan kontrollens dynamik ændrer sig. De argumenterer for New Power, der indebærer transparens, brugerinddragelse og -aktivering, som en overlevelsesmekanisme for fremtidens virksomheder og organisationer. Nye magtmodeller opstår i samskabelse og publikumsdeltagelse; uden brugere er magten ikkeeksisterende. Gamle magtmodeller derimod drives med udgangspunkt i, hvad folk eller organisationer ejer, ved eller kontrollerer, som ingen andre. 

Som eksempel på en organisation med gammel magtstruktur fremhæver Heimans & Timms computerfirmaet Apple, der opererer med intransparens som en del af deres forretningsstrategi, udpræget vidensmonopol og indefra-og-ud-informations-flow. Gamle magtmodeller beder os om, at vi finder vores plads, overholder vores pligt og køber den vare, der bliver os tilbudt. 
Samtidig påpeger Heimans & Timms, at der er situationer, hvor old power er langt at foretrække. 
For eksempel kan det være hensigtsmæssigt at læne sig ind i tilliden til kirurgens enevældige faglighed og mange års oparbejdede ekspertise, når man står foran en medicinsk operation. 

Heimans & Timms’ bog er baseret på egne erfaringer med at skabe nye magtmodeller og involvere deltagere. De argumenterer for, at institutioner ved at indføre ny magt og åbne op for mere deltagelse vil få en ny, mere tillidsbaseret tilgang til brugerne. På den måde får brugerne tillid til institutionerne. De bemærker, at gammel magt er det sprog, vi alle taler flydende, fordi vi er vokset op med den. Nye generationer, dem, der er unge nu, har ny magt som modersmål, så de stærkeste vil være dem, der i denne henseende er tosprogede.

Dalby, Mette Strømgaard (2020): Deltag! Håndbog i kulturledelse. 
København: Gads Forlag

Strømgaard Dalby beskriver i sin bog hvordan inddragelse af brugere i udviklingsprocesser helt grundlæggende udfordrer kulturformidlerens identitet. Den traditionelle rolle som kurator og ekspert på sit område er under forandring, og fordrer nye kompetencer i mere hjælpende og coachende retning. Det kræver omstilling at lytte åbent og slippe den faglighed, man har med sig. Strømgaard Dalby påpeger, at facilitering er en tidskrævende og udfordrende disciplin for den rutinerede og fagligt stolte kulturformidler, men metoden sikrer, at brugerne opnår en høj grad af ejerskab i projekter. Strømgaard Dalbys perspektiv på kulturformidlerens nye rolle, med et indbygget magttab i kulturudviklingsprocesser med deltagende og medejende kulturbrugere, bygger ovenpå Jeremy Heimans & Henry Timms’ New Power-paradigme.