Brainstorm som værktøj i designtænkning

‘Wild ideas are great’

I IDEATION-fasen har man brug for kreativitet, kvantitet og diversitet. Det er nu der skal genereres et hav af idéer som projektets prototyper skal basere sig på. Har man valgt at arbejde med co-creation, hvor produktets målgruppe fungerer som meddesignere, er det oplagt at have brugerne med til en brainstorm.

Inden man går i gang skal ’purpose’ eller problem defineres og udtrykkes i én sætning, et spørgsmål (eks. ’Hvordan kan vi løse ….?) Og samtidig skal brainstormens outcome besluttes. Vil vi have idéerne på skrift eller i en mere visuel form? Sørg for at have materialer parat.

Når man brainstormer skal man slippe hjernen fri. Det er provokerende, fordi vi går ind i en fase hvor det banale, det platte og det barnlige får plads og kommer på bordet. Dymamikken i en gruppe mennesker, der kun kender hinanden i faglig sammenhæng – eller aldrig tidligere har mødtes – udfordres. Fordi vi ikke kun siger det der er klogt, logisk og dygtigt. Risikoen, for at præsentere eller få serveret en idé som er helt urealistisk, set før, prøvet før eller bare komplet uforståelig, er stor.

I den situation kan det være nødvendigt at gå ind i et andet rum – i overført eller konkret betydning, for at kunne slippe den hæmmende selvbevidsthed. For eksempel ved hjælp af dans, klappelege eller sang. Så har vi været så dumme (infantile/klodsede/motoriske) som vi kan være – og alt hvad der siges eller tænkes efter dette punkt er selvsagt både kreativt og brugbart.

Samtidig er det essentielt at der er styr og struktur på tidsforbrug og at alle idéer noteres og opbevares til næste led i designfasen, PROTOTYPING-processen.