Design thinking

Som en del af kurset Communication Design: Applied Methods and Techniques på IT-U har jeg skrevet denne korte paragraph om Design thinking.

Hvad er design thinking?

Design thinking er en proces vi kan bruge til at afdække et problem, at gøre problemet åbent, interessant og løsningsbaseret. Vi kan afprøve retninger, vurdere fordele og ulemper, arbejde videre med den gode idé og se hvad der fungerer og hvad der ikke gør.

At designe er at være i proces. At inddrage viden, impulser, indtryk, reaktioner. Design thinking er at kunne lade sig forme af processen, at have empati og forståelse for brugerne. Det er at være åben for det uventede og at lade løsningen vise sig i den strukturerede proces.

Designere er ofte i samarbejde med andre. Nye muligheder opstår når vi ser på udfordringer fra flere vinkler, når vi tænker videre på hinandens idéer. Brainstorm, afprøvning af forskellige metoder og modeller, interviews, læsning og research er metoder vi bruger når vi sidder fast og der må ske noget.

Hvad er brugernes behov? Brugerne ved sjældent hvad de vil have. Derfor skal de præsenteres for nogle muligheder. Når vi bygger løsninger og løsningsforslag, fremfor at tænke dem, bliver det muligt at afprøve virkeligheden. Det komplicerede, det tænkte, fornemmelsen, følelsen visualiseres og gøres derved tilgængeligt. Det bliver muligt for brugeren at forstå og at reagere og derfra at have en samtale om noget konkret – og det giver stof til designerens næste visualisering, test og løsning.

Der opstår en fælles forståelse af problemet og løsningen. Og der opstår ikke mindst en æstetisk ramme for løsningen. Æstetik er det der formidler det udefinerbare. Det der får os til at føle. Og følelser er det der i sidste ende engagerer mennesker og får os til at identificere os med brands og produkter.